investorsrelations

AKCJONARIAT

Rejestr akcjonariuszy Me & My Friends S.A. jest prowadzony przez NWAI Dom Maklerski S.A.

OGŁOSZENIA

Komunikat z dnia 14 grudnia 2020 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nakłada na spółki akcyjne, do których zalicza się Me & My Friends S.A. (dalej: Spółka), obowiązek m.in. wezwania akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Realizując powyższe obowiązki Spółka w dniu 14 grudnia 2020 r. wezwała po raz piąty swoich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. O nadaniu kolejnych wezwań będziemy informować na bieżąco.

Komunikat z dnia 30 listopada 2020 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nakłada na spółki akcyjne, do których zalicza się Me & My Friends S.A. (dalej: Spółka), obowiązek m.in. wezwania akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Realizując powyższe obowiązki Spółka w dniu 30 listopada 2020 r. wezwała po raz czwarty swoich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. O nadaniu kolejnych wezwań będziemy informować na bieżąco.

WALNE ZGROMADZENIA

O SPÓŁCE

Me & My Friends S. A. jest spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, Wyspa Słodowa 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393837.

Od 2011 roku Spółka usługi w zakresie doradztwa IT, projektowania graficznego oraz developmentu aplikacji webowych i mobilnych. Spółka posiada wiedzę, jak łączyć zachowanie konsumentów z nowoczesnymi technologiami. Tworzone przez Spółkę produkty to wynik kreatywnego podejścia do brandingu i gruntownie przemyślanej strategii oraz znajomości najnowszych technologii.

Spółka obsługuje klientów z wielu branż m.in. telekomunikacyjnej, sportowej, finansowej, paliwowej, a także instytucje publiczne.

W 2020 roku Spółka rozpoczęła dystrybucję narzędzia iMall - aplikacji mobilnej skierowanej do właścicieli centrów handlowych. Aplikacja iMall to narzędzie przeznaczone dla wszystkich osób zaangażowanych w codzienną obsługę centrum handlowego – od dyrektorów i pracowników administracyjnych centrum, poprzez najemców, aż po obsługę techniczną i pracowników ochrony.

W pierwszej połowie 2019 roku zarząd Spółki podjął decyzję o połączeniu spółek Me & My Friends S.A., Brand Voice Sp. z o.o. oraz MoveApp Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku spółek przejmowanych przez Me & My Friends S.A.. Do rejestracji połączenia spółek przez KRS doszło 3 września 2019 roku.
Me & My Friends S.A. jest głównym akcjonariuszem (600 tys. akcji) notowanej na alternatywnym rynku NewConnect spółki The Dust Spółka Akcyjna.

OFERTA PUBLICZNA

26 maja 2021

publikacja Memorandum

od 27 maja do 09 czerwca 2021

przeprowadzenie procesu budowania Księgi Popytu

DOKUMENTY